TENS/Elektroterapi

ca 50 min  695  kr

 

Goda resultat vid akut och kronisk smärta av olika slag. Högfrekvent muskelstimulering aktiverar nervsystemets smärtlindrande mekanismer.

Elektriska impulser från elektroder fästs på huden över eller i närheten av det smärtande området, stimulerar nerverna så att smärtsignalerna till hjärnan blockeras och man känner ingen smärta. TENS främjar utsöndring av endorfiner kroppens naturliga smärtstillare.

 

NMES/Elektroterapi

ca 50 min  695 kr

 

Används inom medicinsk rehabilitering och som komplement till idrottsträning på alla nivåer. Målet är att framkalla muskelsammandragningar eller vibrationer i muskulaturen. NMES kan tillämpas på alla kroppens muskler för att bland annat stärka efter operationer eller frakturer, samt för ökad rörlighet i muskeln.